Vyhláška č. 278/2005 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-278
Částka 102/2005
Platnost od 14.07.2005
Účinnost od 14.07.2005
Aktuální znění 14.07.2005

278

VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2005,

kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb. a zákona č. 421/2004 Sb.:


§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Souvislosti

Ruší
438/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
Odkazuje na
438/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.07.2005 Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 18:37)
0. 14.07.2005 Vyhlášené znění