Sdělení č. 261/2005 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-261
Částka 95/2005
Platnost od 27.06.2005
Účinnost od 27.06.2005
Aktuální znění 27.06.2005

261

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v národním hospodářství v roce 2004 činila 18 035,– Kč.

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Odkazuje na
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.06.2005 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 04:11)
0. 27.06.2005 Vyhlášené znění