Vyhláška č. 237/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-237
Částka 87/2005
Platnost od 17.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Aktuální znění 01.01.2015

237

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2005,

kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 49 odst. 14 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při dopravě a skladování minerálních olejů a způsob jejich výpočtu.

§ 2

Výpočet výše technicky zdůvodněných ztrát

(1) Výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při dopravě minerálních olejů je dána součinem množství minerálních olejů dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně1) nebo množství dopravovaných minerálních olejů osvobozených od daně2) a stanoveného koeficientu ztrát při dopravě.

(2) Výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při skladování minerálních olejů se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Koeficienty ztrát

(1) Koeficient ztrát při dopravě činí

a) 0,0026 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a) zákona,

b) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), c), d), e), f) a g) zákona,

c) 0,0026 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), d), e), g), h), i), l) a m) zákona,

d) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c), f), j) a k) zákona,

e) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. a), b), f), g), i) a k) zákona.

(2) Koeficient ztrát při skladování činí

a) 0,0030 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a) zákona,

b) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) zákona,

c) 0,0008 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. c) a d) zákona,

d) 0,0060 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) zákona,

e) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) , f), j) a k) zákona,

f) 0,0030 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), d), e), g), h), i), l) a m) zákona,

g) 0,0020 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. a), b) a k) zákona,

h) 0,0030 pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. f), g) a i) zákona.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:
Ing. Urban v. r.


Příloha k vyhlášce č. 237/2005 Sb.

Výpočet výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při skladování minerálních olejů

Výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při skladování minerálních olejů se vypočte podle následujícího vzorce:

P + V Z1 + Z2
A =( ———— + ————— ) * k,
2 2

kde

A je výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při skladování minerálních olejů,

P je množství minerálních olejů přijatých do daňového skladu nebo do skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, za zdaňovací období,

V je množství minerálních olejů vyskladněných z daňového skladu nebo ze skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, za zdaňovací období,

Z1 je evidované množství minerálních olejů skladovaných v daňovém skladu nebo ve skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, k prvnímu dni zdaňovacího období,

Z2 je evidované množství minerálních olejů skladovaných v daňovém skladu nebo ve skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, k poslednímu dni zdaňovacího období,

k je koeficient ztrát při skladování podle § 3 odst. 2.

Poznámky pod čarou

1) § 24 a 25 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.

2) § 50 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění zákona č. 217/2005 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
Je měněn
338/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů
146/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb.
337/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
Je odkazován z
338/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů
146/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb.
337/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
237/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
Odkazuje na
237/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2015 338/2014 Sb. Aktuální znění (exportováno 06.04.2020 19:00)
3. 01.07.2011 - 31.12.2014 146/2011 Sb.
2. 01.10.2009 - 30.06.2011 337/2009 Sb.
1. 01.07.2005 - 30.09.2009
0. 17.06.2005 Vyhlášené znění