Nařízení vlády č. 235/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-235
Částka 87/2005
Platnost od 17.06.2005
Účinnost od 17.06.2005
Aktuální znění 17.06.2005

235

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. května 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon):


Čl. I

Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "a na zajištění výkonu regionálních funkcí podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona" zrušují.

2. § 16 až 19 se včetně společného nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

3. V § 20 odst. 3 se slova "nebo související s podporovaným zajištěním regionálních funkcí" zrušují.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.

Souvislosti

Mění
288/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
Je odkazován z
315/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Odkazuje na
288/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
257/2001 Sb. Knihovní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.06.2005 Aktuální znění (exportováno 10.04.2021 14:21)
0. 17.06.2005 Vyhlášené znění