Nařízení vlády č. 212/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-212
Částka 76/2005
Platnost od 30.05.2005
Účinnost od 31.05.2005
Aktuální znění 31.05.2005

212

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví

Vláda nařizuje podle § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.:


Čl. I

V § 3 nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví, se slova "1. července 2005" nahrazují slovy "1. ledna 2006".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. května 2005.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.

Souvislosti

Mění
31/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
Odkazuje na
31/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.05.2005 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 17:28)
0. 30.05.2005 Vyhlášené znění