Vyhláška č. 185/2005 Sb.Vyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-185
Částka 68/2005
Platnost od 12.05.2005
Účinnost od 01.06.2005
Aktuální znění 01.06.2005

185

VYHLÁŠKA

ze dne 3. května 2005

o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 573/2004 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Hojná voda

číslo bodusouřadnice - Ysouřadnice - Xpořadí bodu v obrazci
1739639.691198653.091
2739620.661198639.902
3739528.581198675.313
4739510.821198628.624
5739504.691198603.515
6739430.951198609.876
7739423.931198582.967
8739415.451198544.358
9739415.261198484.749
10739423.471198434.1410
11739433.221198407.4611
12739441.691198381.4312
13739484.191198356.6213
14739532.671198302.2914
15739560.001198292.5815
16739587.101198294.2416
17739573.421198214.4817
18739558.931198185.5918
19739556.161198157.6819
20739600.011198155.7720
21739671.731198154.8921
22739670.531198290.8722
23739667.441198336.0323
24739656.331198401.4924
25739664.621198500.7725
26739680.451198598.0326
27739700.971198628.7127
28739674.991198652.1528

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Souvislosti

Mění
573/2004 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
573/2004 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2005 Aktuální znění (exportováno 11.04.2021 06:04)
0. 12.05.2005 Vyhlášené znění