Zákon č. 172/2005 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-172
Částka 62/2005
Platnost od 27.04.2005
Účinnost od 27.04.2005
Aktuální znění 27.04.2005

172

ZÁKON

ze dne 31. března 2005

o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Státní dluhopisový program na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006

(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006.

(2) Maximální rozsah státního dluhopisového programu je 80 000 000 000 Kč.

(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 40 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) V roce 2005 budou uhrazeny jistiny státních dluhopisů 31. emise CZ0001000707 vydané v objemu 22 mld. Kč, v roce 2006 jistiny státních dluhopisů 38. emise CZ0001000780 v objemu 30 mld. Kč a státních dluhopisů 37. emise CZ0001000772 v objemu 28 mld. Kč.


§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
372/2005 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2008, 2,30%
333/2005 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020, 3,75%
284/2005 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2010, 2,55%
Je odkazován z
372/2005 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2008, 2,30%
333/2005 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020, 3,75%
284/2005 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2010, 2,55%

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.04.2005 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 17:39)
0. 27.04.2005 Vyhlášené znění