Vyhláška č. 111/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-111
Částka 36/2005
Platnost od 14.03.2005
Účinnost od 14.03.2005
Aktuální znění 14.03.2005

111

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2005,

kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

Ministerstvo financí stanoví podle § 32 odst. 3 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb.:


§ 1

Vzor tiskopisu ročního hlášení je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 111/2005 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Je odkazován z
111/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty
Odkazuje na
111/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.03.2005 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 10:03)
0. 14.03.2005 Vyhlášené znění