Vyhláška č. 105/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytnutí služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-105
Částka 33/2005
Platnost od 08.03.2005
Účinnost od 08.03.2005
Aktuální znění 08.03.2005

105

VYHLÁŠKA

ze dne 22. února 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytnutí služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2000 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytnutí služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, se mění takto:

V příloze č. 2 se za bod 11. doplňuje nový bod 12., který zní:

"12. Vyslání národního experta do instituce Evropské unie.

Služební volno se poskytne na dobu vyslání.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.

Souvislosti

Mění
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
Odkazuje na
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.03.2005 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 16:43)
0. 08.03.2005 Vyhlášené znění