Vyhláška č. 102/2005 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-102
Částka 31/2005
Platnost od 04.03.2005
Účinnost od 04.03.2005
Zrušeno k 10.10.2016 (328/2016 Sb.)
Minulé znění 04.03.2005 - 09.10.2016

102

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2005

o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 19 odst. 5 a § 33 odst. 5 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon):


§ 1

Dotazník

Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1.

§ 2

Vzory vojenských dokladů

Vzory vojenských dokladů jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 5.


§ 3

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

2. Vyhláška č. 16/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 102/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 102/2005 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 102/2005 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 102/2005 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 102/2005 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
585/2004 Sb. Branný zákon
Je zrušen předpisem
328/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
Ruší
16/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
260/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
Je odkazován z
328/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
102/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
Odkazuje na
102/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
585/2004 Sb. Branný zákon
16/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
260/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
218/1999 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.03.2005 - 09.10.2016
0. 04.03.2005 Vyhlášené znění