Sdělení č. r1/c14/2004 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 547/2003 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-c14-r1
Částka 14/2004
Platnost od 12.02.2004
Účinnost od 12.02.2004
Aktuální znění 12.02.2004

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb

v zákonu č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004

V příloze č. 10 v části 1. Obecné podmínky v odstavci 12 ve větě první mají místo slov "orgán státní správy lesů" správně být slova "podací místo" a v části 2. Příspěvky v písmenu G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření pod nadpisem Podmínky přiznání příspěvku v páté odrážce mají místo slov "orgánu státní správy lesů" správně být slova "podacího místa".

Souvislosti

Mění
457/2003 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
Odkazuje na
457/2003 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.02.2004 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 22:16)
0. 12.02.2004 Vyhlášené znění