Nařízení vlády č. 677/2004 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-677
Částka 231/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.01.2006 (518/2005 Sb.)
Minulé znění 01.01.2005 - 31.12.2005

677

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004

o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:


§ 1

K plnění úkolů pořádkové služby a ochranné služby Policie České republiky na území České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 se použije nejvýše 200 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění jejich úkolů podle § 1.


§ 4

Zrušuje se nařízení vlády č. 483/2003 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. Bublan v. r.

Ministr obrany:

JUDr. Kühnl v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
Je zrušen předpisem
518/2005 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
Ruší
483/2003 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
Je odkazován z
518/2005 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
Odkazuje na
483/2003 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2005 - 31.12.2005
0. 31.12.2004 Vyhlášené znění