Sdělení č. 674/2004 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-674
Částka 229/2004
Platnost od 30.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Aktuální znění 01.01.2005

674

SDĚLENÍ

Českého telekomunikačního úřadu

ze dne 16. prosince 2004

o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 56 odst. 7 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil plán přidělení kmitočtových pásem. Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad plán přidělení kmitočtových pásem v Telekomunikačním věstníku ze dne 15. listopadu 2004, v částce 11, v normativní části "A" pod bodem 195. Uvedeným dnem nabyl plán přidělení kmitočtových pásem platnosti. Plán přidělení kmitočtových pásem nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda:
Ing. Stádník v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
Odkazuje na
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2005 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 22:13)
0. 30.12.2004 Vyhlášené znění