Zákon č. 668/2004 Sb.Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-668
Částka 228/2004
Platnost od 30.12.2004
Účinnost od 30.12.2004
Aktuální znění 30.12.2004

668

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004

o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Česká republika poskytne státní záruku na zajištění úvěru, který akciové společnosti České dráhy poskytne Evropská společnost pro financování železničních vozů EUROFIMA za účelem financování nákupu osobních železničních vozů, elektrických lokomotiv řady 380 a elektrických jednotek řady 471pro příměstskou dopravu.

(2) Státní záruka podle odstavce 1se poskytne na jistinu úvěru ve výši 45 000 000 EUR a úroky a poplatky spojené s poskytnutím úvěru podle příslušné smlouvy o úvěru, pokud tento úvěr bude splatný ve lhůtě do 31. prosince 2019.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.2004 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 23:30)
0. 30.12.2004 Vyhlášené znění