Rozhodnutí č. 653/2004 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-653
Částka 223/2004
Platnost od 18.12.2004
Účinnost od 18.12.2004
Aktuální znění 18.12.2004

653

ROZHODNUTÍ

prezidenta republiky

ze dne 17. prosince 2004

o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 Ústavy České republiky a k ustanovení § 1 odst. 3 a 4, jakož i § 79 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a § 80 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji opakované volby

do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 19, v němž podle Ústavy České republiky a zákona o volbách do Parlamentu České republiky uplynulo volební období zvoleného člena Senátu Parlamentu České republiky, a v němž byly volby konané ve dnech 5. 11. a 6. 11. 2004 a ve dnech 12. 11. a 13. 11. 2004 usnesením Nejvyššího správního soudu prohlášeny za neplatné, a stanovím dny jejich konání na pátek a sobotu 18. a 19. února 2005.

Prezident republiky:
Klaus v. r.
Předseda vlády:
Gross v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
140/2005 Sb. Nález ÚS ČR o schválení výsledku voleb do Senátu Parlamentu
Odkazuje na
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.12.2004 Aktuální znění (exportováno 01.12.2020 10:46)
0. 18.12.2004 Vyhlášené znění