Vyhláška č. 550/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-550
Částka 186/2004
Platnost od 29.10.2004
Účinnost od 29.10.2004
Zrušeno k 02.05.2005
Vyhlášené znění 29.10.2004

550

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence

Ministersvo informatiky stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 29 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se slova "stanovený parametr pro rok 2003 - 4" nahrazují slovy "stanovený parametr pro rok 2003 - 5".

2. V příloze č. 2 se slova "stanovený parametr pro rok 2003 - 4" nahrazují slovy "stanovený parametr pro rok 2003 - 5".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení a zrušuje se dnem nabytí účinnosti zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).


Ministr:

Mlynář v. r.

Souvislosti

Mění
196/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
Odkazuje na
196/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.10.2004 - 01.05.2005
0. 29.10.2004 Vyhlášené znění