Vyhláška č. 529/2004 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-529
Částka 181/2004
Platnost od 15.10.2004
Účinnost od 15.10.2004
Aktuální znění 15.10.2004

529

VYHLÁŠKA

ze dne 1. října 2004,

kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 135/1996Sb., zákona č. 272/1996Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb. a zákona č. 421/2004 Sb.:


§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Souvislosti

Ruší
262/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Odkazuje na
421/2004 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
262/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.10.2004 Aktuální znění (exportováno 08.07.2020 06:24)
0. 15.10.2004 Vyhlášené znění