Nařízení vlády č. 527/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-527
Částka 181/2004
Platnost od 15.10.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.01.2007 (484/2006 Sb.)
Minulé znění 01.01.2005 - 31.12.2006

527

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2004,

kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:


§ 1

Výše poplatku

Poplatek za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou činí

a) na jeden kalendářní rok pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 900 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 7 000 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 000 Kč;

b) na dva měsíce pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 300 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1 750 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 3 500 Kč;

c) na období patnácti dnů pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 200 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 650 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 1 300 Kč;

d) na jeden den pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu pouze pro celkovou hmotnost nad 12 tun 250 Kč.


§ 2

Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vydaných podle dosavadního předpisu končí uplynutím doby, na kterou byly vydány.

§ 3

Nařízení vlády č. 287/2003 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly, se zrušuje.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Místopředseda vlády a ministr dopravy:

Ing. Šimonovský v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
Je zrušen předpisem
484/2006 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
Ruší
287/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
Je odkazován z
484/2006 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
Odkazuje na
287/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2005 - 31.12.2006
0. 15.10.2004 Vyhlášené znění