Zákon č. 481/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-481
Částka 166/2004
Platnost od 07.09.2004
Účinnost od 07.09.2004
Zrušeno k 01.08.2016 (191/2016 Sb.)
Minulé znění 07.09.2004 - 31.07.2016

481

ZÁKON

ze dne 29. července 2004,

kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně státních hranic

Čl. I

Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), se mění takto:

V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Policie je oprávněna umísťovat bezpečnostní prostředky ve vzdálenosti do 50 metrů od hranic, ve výjimečných případech lze tak učinit i nad tuto vzdálenost.".


ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Souvislosti

Mění
216/2002 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
Je zrušen předpisem
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
Je odkazován z
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
Odkazuje na
216/2002 Sb. Zákon o ochraně státních hranic

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.09.2004 - 31.07.2016
0. 07.09.2004 Vyhlášené znění