Nařízení vlády č. 295/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-295
Částka 96/2004
Platnost od 14.05.2004
Účinnost od 14.05.2004
Aktuální znění 14.05.2004

295

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. dubna 2004,

kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky:


§ 1

Vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států, se zrušuje.


§ 2

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:
JUDr. Svoboda v. r.

Souvislosti

Ruší
31/1951 Sb. Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov
Odkazuje na
1/1993 Sb. Ústava České republiky
31/1951 Sb. Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.05.2004 Aktuální znění (exportováno 21.10.2019 02:20)
0. 14.05.2004 Vyhlášené znění