Vyhláška č. 230/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-230
Částka 75/2004
Platnost od 29.04.2004
Účinnost od 20.05.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (575/2006 Sb.)
Minulé znění 20.05.2004 - 31.12.2006

230

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 2 odst. 2 a § 14 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb. a zákona č. 442/2003 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb. a vyhlášky č. 443/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se v poslední větě slova "3 až 5 mg barviva" nahrazují slovy "minimálně 3 mg barviva".

2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2004.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Souvislosti

Mění
186/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
Je zrušen předpisem
575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Je odkazován z
575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Odkazuje na
186/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.05.2004 - 31.12.2006
0. 29.04.2004 Vyhlášené znění