Vyhláška č. 130/2004 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí "Empír - zámek Kačina" po 2 000 Kč

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-130
Částka 41/2004
Platnost od 24.03.2004
Účinnost od 15.04.2004
Aktuální znění 15.04.2004

130

VYHLÁŠKA

ze dne 5. března 2004

o vydání zlatých mincí "Empír – zámek Kačina" po 2 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

(1) Dnem 21. dubna 2004 se v rámci cyklu "Deset století architektury" vydávají zlaté mince "Empír – zámek Kačina" po 2 000 Kč (dále jen "mince").

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 6,22 g, její průměr 20 mm a síla 1,6 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě mince v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolená odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je stylizované průčelí pavilonu se čtyřmi dórskými sloupy zakončujícího boční křídlo zámku Kačina. Na průčelí je umístěna kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky stylizovaná do tympanonu. Uprostřed je český lev, vpravo moravská a vlevo slezská orlice. Pod heraldickými zvířaty je v kladí nad dórskými sloupy název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Při spodním okraji mince pod průčelím pavilonu je ve třech řádcích název cyklu "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY" a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "2000 Kč". Slova "DESET" a "STOLETÍ" v prvním řádku a nominální hodnotu a zkratku měny ve třetím řádku oddělují tečky. Při pravém a levém okraji mince uprostřed je rostlinný ornament ohraničený shora a zdola tečkou. Spodní tečku u ornamentu na levé straně nahrazuje značka mincovny, která minci razila.

(2) Na rubové straně mince je při horním okraji mince vyobrazen zámek Kačina. Ve spodní polovině mince jsou dva dórské sloupy, na jejichž vrcholech je umístěn ve třech řádcích text "ZÁMEK KAČINA EMPÍR". Ve čtvrtém řádku pod tímto textem jsou iniciály autora výtvarného návrhu mince Josefa Oplištila, spojená stylizovaná písmena "OJ", a letopočet "2004", označující ročník ražby. Iniciály autora a letopočet odděluje tečka.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Odkazuje na
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.04.2004 Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 21:07)
0. 24.03.2004 Vyhlášené znění