Sdělení č. r1/c38/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-c38-r1
Částka 38/2003
Platnost od 07.04.2003
Účinnost od 07.04.2003
Aktuální znění 07.04.2003

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby

ve vyhlášce č. 44/2003 Sb., o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty

V § 2 odst. 4 chybějící písmeno j) zní:

"j) středisková režie, která je přiřazována podle podílu mzdových nákladů.".

Souvislosti

Mění
44/2003 Sb. Vyhláška o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty
Odkazuje na
44/2003 Sb. Vyhláška o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.04.2003 Aktuální znění (exportováno 20.01.2020 18:01)
0. 07.04.2003 Vyhlášené znění