Sdělení č. 96/2003 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-96
Částka 38/2003
Platnost od 07.04.2003
Účinnost od 24.02.2003
Aktuální znění 24.02.2003

96

SDĚLENÍ

Českého telekomunikačního úřadu

ze dne 21. března 2003

o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Změnu č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí. Touto Změnou se mění Číslovací plán veřejných datových sítí, který je závazný pro dotčené provozovatele sítí a poskytovatele služeb, kteří se mohou podílet na využívání Číslovacího plánu veřejných datových sítí.

Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tuto Změnu č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části "A" pod bodem 25. Uvedeným dnem nabyla Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí platnosti.

Předseda:
Ing. Stádník v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
Odkazuje na
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.02.2003 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 21:46)
0. 24.02.2003 Vyhlášené znění