Vyhláška č. 68/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-68
Částka 27/2003
Platnost od 11.03.2003
Účinnost od 11.03.2003
Aktuální znění 11.03.2003

68

VYHLÁŠKA

ze dne 26. února 2003,

kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:


Čl. I

V § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), písmeno f) zní:

"f) žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního, s výjimkou věcí podle odstavce 2, a".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.

Souvislosti

Mění
177/1996 Sb. Advokátní tarif
Odkazuje na
177/1996 Sb. Advokátní tarif
85/1996 Sb. Zákon o advokacii

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.03.2003 Aktuální znění (exportováno 27.05.2020 00:56)
0. 11.03.2003 Vyhlášené znění