Sdělení č. 491/2003 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-491
Částka 160/2003
Platnost od 31.12.2003
Vyhlášené znění 31.12.2003

491

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 18. prosince 2003

o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Klasifikaci funkcí vládních institucí (dále jen "klasifikace CZ-COFOG").

Klasifikace CZ-COFOG je shodná s Klasifikací funkcí vládních institucí, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 4. prosince 1996 (uveřejněno v částce 2/1997 Sb.) a aktualizována opatřením ČSÚ ze dne 1. června 2001 (uveřejněno v částce 76/2001 Sb.).

Platné znění klasifikace CZ-COFOG je k dispozici v knižní i v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. Publikace je k dispozici i na adrese: SIAK, s. r. o., Boženy Němcové 451, 760 01 Zlín.

Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Odkazuje na
76/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí Románský sloh - rotunda ve Znojmě po 2 000 Kč
2/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 5 odst. 5 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.12.2003 Vyhlášené znění