Sdělení č. 488/2003 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-488
Částka 160/2003
Platnost od 31.12.2003
Vyhlášené znění 31.12.2003

488

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 18. prosince 2003

o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Klasifikaci individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP (dále jen "klasifikace CZ-COICOP").

Klasifikace CZ-COICOP je shodná s Klasifikací individuální spotřeby podle účelu, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 4. prosince 1996 (uveřejněno v částce 2/1997 Sb.) a aktualizována opatřeními ČSÚ ze dne 27. října 1998 (uveřejněno v částce 99/1998 Sb.) a ze dne 7. září 2000 (uveřejněno v částce 94/2000 Sb.).

Platné znění klasifikace CZ-COICOP je k dispozici v knižní i elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. Publikace je k dispozici i na adrese: SIAK, s. r. o., Boženy Němcové 451, 760 01 Zlín.

Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Odkazuje na
94/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
99/1998 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou
2/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 5 odst. 5 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.12.2003 Vyhlášené znění