Usnesení č. 456/2003 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-456
Částka 150/2003
Platnost od 22.12.2003
Účinnost od 22.12.2003
Aktuální znění 22.12.2003

456

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny ze dne 11. prosince 2003

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vráceném prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003.

Zaorálek v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.12.2003 Aktuální znění (exportováno 06.07.2020 06:44)
0. 22.12.2003 Vyhlášené znění