Nařízení vlády č. 444/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-444
Částka 148/2003
Platnost od 19.12.2003
Účinnost od 19.12.2003
Aktuální znění 19.12.2003

444

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. listopadu 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.

Vláda nařizuje k provedení § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, se pod slovo "salmonelózy" vkládají slova "SARS (Severe acute respiratory syndrome – těžký akutní respirační syndrom)".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministryně zdravotnictví:
MUDr. Součková v. r.

Souvislosti

Mění
114/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
Je odkazován z
40/2009 Sb. Trestní zákoník
Odkazuje na
114/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.12.2003 Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 23:46)
0. 19.12.2003 Vyhlášené znění