Zákon č. 420/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-420
Částka 139/2003
Platnost od 12.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Aktuální znění 01.01.2014

420

ZÁKON

ze dne 5. listopadu 2003,

kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Čl. IV

V zákoně č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se § 11 včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. V

V zákoně č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., se § 20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19) zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Je měněn
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Mění
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Je odkazován z
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
181/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
58/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Odkazuje na
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2014 340/2013 Sb. Aktuální znění (exportováno 06.12.2019 21:57)
1. 01.01.2004 - 31.12.2013
0. 12.12.2003 Vyhlášené znění