Vyhláška č. 38/2003 Sb.Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-38
Částka 12/2003
Platnost od 11.02.2003
Účinnost od 11.02.2003
Aktuální znění 11.02.2003

38

VYHLÁŠKA

ze dne 30. ledna 2003,

kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb.:


§ 1

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě.

2. Vyhláška č. 379/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě.

3. Vyhláška č. 42/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami.

4. Vyhláška č. 125/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery.

5. Vyhláška č. 12/1995 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.

6. Výnos Českého úřadu bezpečnosti práce č. 23 z 15. 11. 1972 k zajištění bezpečnosti práce při provozu radiolokátorů (reg. částka 1/1973 Sb.).


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Souvislosti

Ruší
12/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
379/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
42/1985 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
125/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery
56/1981 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
o10/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
12/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
379/1991 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
42/1985 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
125/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery
56/1981 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.02.2003 Aktuální znění (exportováno 29.03.2020 11:18)
0. 11.02.2003 Vyhlášené znění