Nařízení vlády č. 297/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-297
Částka 101/2003
Platnost od 12.09.2003
Účinnost od 15.09.2003
Aktuální znění 15.09.2003

297

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. září 2003,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb.

Vláda nařizuje podle § 5 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:


§ 1

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky.

2. Nařízení vlády č. 169/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. září 2003.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Gross v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Souvislosti

Ruší
169/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
82/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
Odkazuje na
169/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
82/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
62/2000 Sb. Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.09.2003 Aktuální znění (exportováno 21.07.2019 11:42)
0. 12.09.2003 Vyhlášené znění