Nařízení vlády č. 287/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-287
Částka 97/2003
Platnost od 04.09.2003
Účinnost od 04.09.2003
Zrušeno k 01.01.2005 (527/2004 Sb.)
Minulé znění 04.09.2003 - 31.12.2004

287

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. července 2003,

kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:


§ 1

Poplatek za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou činí

a) na jeden kalendářní rok pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 900 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 7 000 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 000 Kč;

b) na jeden kalendářní měsíc pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 250 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1 200 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 2 300 Kč;

c) na období do deseti kalendářních dnů pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu

1. do celkové hmotnosti 3,5 tuny 150 Kč,

2. o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 450 Kč,

3. o celkové hmotnosti nad 12 tun 900 Kč;

d) na jeden den pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu pouze pro celkovou hmotnost nad 12 tun 250 Kč.


§ 2

Zrušuje se nařízení vlády č. 347/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a použije se poprvé pro kupóny, prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, na kalendářní rok 2004, na kalendářní měsíc leden 2004 a u kupónů na deset dní a na jeden den, jejichž platnost začíná dnem 1. ledna 2004.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Šimonovský v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
Je zrušen předpisem
527/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
Ruší
347/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
Je odkazován z
527/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
Odkazuje na
347/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.09.2003 - 31.12.2004
0. 04.09.2003 Vyhlášené znění