Nařízení vlády č. 230/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-230
Částka 80/2003
Platnost od 29.07.2003
Účinnost od 01.01.2004
Aktuální znění 01.01.2004

230

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. června 2003,

kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 138/2001 Sb.:


§ 1

Vyměřovacím základem pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, je částka 3 520 Kč.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Gross v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministryně zdravotnictví:
MUDr. Součková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Odkazuje na
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2004 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 02:54)
0. 29.07.2003 Vyhlášené znění