Vyhláška č. 171/2003 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-171
Částka 62/2003
Platnost od 12.06.2003
Účinnost od 12.06.2003
Aktuální znění 12.06.2003

171

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2003,

kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Svoboda v. r.

Souvislosti

Ruší
486/1991 Sb. Vyhláška o omezení obchodování s Iráckou republikou
Odkazuje na
486/1991 Sb. Vyhláška o omezení obchodování s Iráckou republikou
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.06.2003 Aktuální znění (exportováno 22.10.2020 02:16)
0. 12.06.2003 Vyhlášené znění