Vyhláška č. 16/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-16
Částka 8/2003
Platnost od 29.01.2003
Účinnost od 29.01.2003
Zrušeno k 04.03.2005 (102/2005 Sb.)
Minulé znění 29.01.2003 - 03.03.2005

16

VYHLÁŠKA

ze dne 10. ledna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 7 odst. 5, § 34 odst. 4, § 49 odst. 8 a § 52 odst. 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 286/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), se mění takto:

1. V § 9 písmeno b) zní:

"b) zastávání řídících funkcí a činnost nepostradatelných odborníků v podnicích zabezpečujících ozbrojené síly a též ve vybraných oborech národního hospodářství na návrh příslušných ministerstev, jde-li o zabezpečení nezbytného chodu národního hospodářství,".

2. V § 9 písmeno c) zní:

"c) pracovní nebo služební zařazení do složek Integrovaného záchranného systému,".

3. V § 11 se číslo "10" nahrazuje číslem "9".

4. Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

5. Příloha č. 2 se zrušuje. Dosavadní přílohy č. 3 až 10 se označují jako přílohy č. 2 až 9.

6. V příloze č. 2 v části "Poučení" písm. a) se slova "a přechodného" zrušují.

7. V příloze č. 2 v části "Vojenská knížka" se body 3 a 4 zrušují.

Dosavadní body 5 až 19 se označují jako body 3 až 17.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejjího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Tvrdík v. r.

Souvislosti

Mění
260/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
Je zrušen předpisem
102/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
Je odkazován z
102/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
Odkazuje na
260/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
218/1999 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.01.2003 - 03.03.2005
0. 29.01.2003 Vyhlášené znění