Nařízení vlády č. 147/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-147
Částka 56/2003
Platnost od 22.05.2003
Účinnost od 01.10.2003
Aktuální znění 01.10.2003

147

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. dubna 2003,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky:


§ 1

Zrušuje se nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr obrany:
Ing. Tvrdík v. r.

Souvislosti

Ruší
259/1999 Sb. Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
Odkazuje na
259/1999 Sb. Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2003 Aktuální znění (exportováno 25.02.2020 20:26)
0. 22.05.2003 Vyhlášené znění