Sdělení č. o1/c79/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 142/2002 Sb. a v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-c79-o1
Částka 79/2002
Platnost od 21.05.2002
Účinnost od 21.05.2002
Aktuální znění 21.05.2002

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb

1. ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 142/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničníchpřechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb., a

2. v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

1. V čl. I bodu 3 u hraničního přechodu Přední Výtoň – Guglwald má být vposledním sloupci (tj. provozní doba hraničního přechodu) správně uvedeno "od 15. 3. do 31. 10. 06.00 – 22.00".

2. V příloze č. 2 tabulce 7 položce 11 ve druhém řádku mají místo slov"pro opravu" správně být slova "pro dopravu".

Souvislosti

Mění
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
142/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.
Odkazuje na
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
142/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.
192/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.05.2002 Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 21:03)
0. 21.05.2002 Vyhlášené znění