Oznámení č. o6/c7/2002 Sb.Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-c7-o6
Částka 7/2002
Platnost od 16.01.2002
Účinnost od 01.01.2002
Aktuální znění 01.01.2002

6

OZNÁMENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 27. prosince 2001

o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 2. 2002 oznamuje zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (dále jen "ČVMJ"). Tento číselník nahradí dosavadní Číselník měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČMJ), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 28. března 1997 uveřejněným v částce 32/1997 Sb. a aktualizován opatřením ze dne 24. října 2000 uveřejněným v částce 109/2000 Sb.

Dosavadní ČMJ se nadále používá pouze pro statistická zjišťování uvedená v Programu statistických zjišťování na rok 2002 a pro jejich výstupy. Nový ČVMJ se použije pro přípravu statistických zjišťování na rok 2003 a pro poskytování údajů zpravodajskými jednotkami orgánům státní statistické služby počínaje statistickými zjišťováními uvedenými v Programu statistických zjišťování na rok 2003 a pro vytváření dalších statistických produktů platných či vznikajících od roku 2003.

ČVMJ je k dispozici v Českém statistickém úřadu, Sokolovská 142, Praha 8. ČVMJ je uveřejněn také na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese: http://www.czso.cz/cz/klasif/klasif.htm.

Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Ruší
o1/c32/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin
Odkazuje na
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2002 Aktuální znění (exportováno 24.11.2020 02:14)
0. 01.01.2002 Vyhlášené znění