Sdělení č. o1/c62/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb. uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-c62-o1
Částka 62/2002
Platnost od 17.04.2002
Účinnost od 17.04.2002
Aktuální znění 17.04.2002

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb

1. v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a

2. v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňu jí některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn, uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.

1. V § 3 odst. 1 za textem písmene i) následující text nesprávně označený písmenem l) má být správně označen písmenem j).

2. Slova "ČÁST DESÁTÁ zrušena" na straně 1575 za částí devátou nemají být uvedena.

Souvislosti

Mění
65/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Odkazuje na
65/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.04.2002 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 02:31)
0. 17.04.2002 Vyhlášené znění