Sdělení č. o1/c168/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 320/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-c168-o1
Částka 168/2002
Platnost od 15.11.2002
Účinnost od 01.01.2003
Aktuální znění 01.01.2003

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby

v zákoně č. 320/2002 Sb.,o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

V části šedesáté deváté Změna zákona č. 40/1995 Sb.,o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v čl. LXIX mají místo slov "v písmenu c)" správně být slova "v písmenu d)".

Souvislosti

Odkazuje na
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2003 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 23:27)
0. 15.11.2002 Vyhlášené znění