Nález č. 8/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-8
Částka 4/2002
Platnost od 11.01.2002
Účinnost od 11.01.2002
Aktuální znění 11.01.2002

8

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 20. listopadu 2001 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Kladně na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích
takto:


Ustanovení čl. I. Poplatek ze psů oddílu Ohlašovací povinnost odst. 1 části věty první znějící "ze všech psů v domácnosti chovaných" a odst. 2, čl. II. Poplatek za užívání veřejného prostranství oddílu Předmět poplatku odst. 1 části věty znějící "nebo jakékoliv užití bránící obecnému užívání" a odst. 4 části věty znějící "poplatník oznámil, že", oddílu Sazby poplatku odst. 1 písm. f), oddílu Oznamovací povinnost věty druhé a oddílu Splatnost poplatku odst. 1 části věty znějící "poplatník oznámil, že" se v obecně závazné vyhlášce obce Plchov o místních poplatcích ze dne 28. 2. 2001 zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Ve zbývající části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu:
v z. JUDr. Holeček v. r.
místopředseda

Souvislosti

Odkazuje na
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.01.2002 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 05:34)
0. 11.01.2002 Vyhlášené znění