Nařízení vlády č. 562/2002 Sb.Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-562
Částka 194/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 20.04.2007 (83/2007 Sb.)
Minulé znění 01.01.2003 - 19.04.2007

562

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2002

o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


§ 1

Služební úkoly obranného charakteru plní v Úřadu vlády České republiky dva vojáci z povolání.


§ 2

Zrušuje se nařízení vlády č. 258/1999 Sb., o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků v nich.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v . r.

Ministr obrany:

Ing. Tvrdík v . r.

Souvislosti

Provádí předpis
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
Je zrušen předpisem
83/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
Ruší
258/1999 Sb. Nařízení vlády o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o poctu vojáků v nich
Je odkazován z
83/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
Odkazuje na
258/1999 Sb. Nařízení vlády o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o poctu vojáků v nich
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2003 - 19.04.2007
0. 31.12.2002 Vyhlášené znění