Nařízení vlády č. 484/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nařízení vlády č. 428/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-484
Částka 168/2002
Platnost od 15.11.2002
Účinnost od 01.01.2003
Aktuální znění 01.01.2003

484

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2002,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nařízení vlády č. 428/2002 Sb.

Vláda nařizuje podle § 41 odst. 1 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech:


§ 1

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu.

2. Nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu.

3. Nařízení vlády č. 428/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Souvislosti

Ruší
428/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
377/2000 Sb. Nařízení vlády o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
357/2000 Sb. Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolu zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
Odkazuje na
428/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
377/2000 Sb. Nařízení vlády o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
357/2000 Sb. Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolu zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2003 Aktuální znění (exportováno 24.11.2020 01:07)
0. 15.11.2002 Vyhlášené znění