Usnesení č. 4/2002 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. prosince 2001

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-4
Částka 2/2002
Platnost od 07.01.2002
Účinnost od 07.01.2002
Aktuální znění 07.01.2002

4

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny ze dne 18. prosince 2001

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) přijatém Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001 a vráceném prezidentem republiky dne 6. prosince 2001.

Klaus v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.01.2002 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 20:57)
0. 07.01.2002 Vyhlášené znění