Zákon č. 262/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-262
Částka 98/2002
Platnost od 28.06.2002
Účinnost od 28.06.2002
Aktuální znění 28.06.2002

262

ZÁKON

ze dne 29. května 2002,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 14 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), věta první zní: "Poprvé jsou držitelé licencí podle odstavce 2 povinni odvést do fondu příspěvek o celkové výši 50 000 000 Kč v roce 2002.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Mění
458/2000 Sb. Energetický zákon
Je odkazován z
314/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
382/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže
91/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.06.2002 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 13:28)
0. 28.06.2002 Vyhlášené znění