Oznámení č. o52/c174/2001 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-c174-o52
Částka 174/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Aktuální znění 01.01.2002

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

52

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření čj. 281/113 411/2001, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky.

Opatření nabývá účinnosti k 1. lednu 2002 a od počátku účetního období začínajícího po 1. lednu 2002 pro účetní jednotky, které uplatňují hospodářský rok.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.

Souvislosti

Provádí předpis
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
Odkazuje na
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2002 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 23:22)
0. 31.12.2001 Vyhlášené znění