Sdělení č. r1/c150/2001 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 492/2000 Sb. a zákoně č. 319/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-c150-r1
Částka 150/2001
Platnost od 14.11.2001
Účinnost od 14.11.2001
Aktuální znění 14.11.2001

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb

1. v zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a

2. v zákoně č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

1. V čl. IX bodu 10 má věta na konci "Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10." správně znít "Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.".

2. - V čl. I bodu 11 mají slova "V § 41h odst. 1" správně znít "V § 41h odst. 2",

- v čl. I bodu 12 mají slova "V § 41h odst. 1" správně znít "V § 41h odst. 3".

Souvislosti

Mění
319/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Odkazuje na
319/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
21/1992 Sb. Zákon o bankách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.11.2001 Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 04:52)
0. 14.11.2001 Vyhlášené znění