Vyhláška č. 5/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-5
Částka 2/2001
Platnost od 10.01.2001
Účinnost od 01.04.2001
Aktuální znění 01.04.2001

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 12. prosince 2000,

kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku

Ministerstvo obrany stanoví podle § 16 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona:


§ 1

Náležitosti katalogizační doložky

(1) Katalogizační doložka na dosud nekatalogizovaný výrobek obsahuje

a) obchodní jméno, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikání,

b) název výrobku, jeho referenční číslo; referenčním číslem výrobku se rozumí číslo přidělené výrobcem, které výrobek jednoznačně identifikuje a odlišuje od jiných výrobků (například číslo výkresu, označení technických podmínek, identifikační číslo z katalogu výrobce a podobně),

c) požadavek na předložení návrhu katalogizačních dat o výrobku, návrhu katalogizačních dat komponentů a příslušenství, z nichž se výrobek skládá a u nichž je požadována katalogizace (dále jen "návrh katalogizačních dat o výrobku"),

d) stanovení způsobu zpřístupnění dokumentace o výrobku,

e) požadavek bezodkladně informovat o provedených změnách v dokumentaci o výrobku, jejichž důsledkem je změna předloženého návrhu katalogizačních dat o výrobku,

f) požadavek informovat o změnách údajů podle písmene a) výrobce a ztrátě jeho schopnosti vyrábět výrobek.

§ 2

Vzory tiskopisů žádostí, oznámení, osvědčení a přehledů

Vzory tiskopisů žádostí, oznámení, osvědčení a přehledů souvisejících s katalogizací jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001.


Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 5/2001 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
Je odkazován z
r1/c37/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5/2001 Sb., vyhlášeném v částce 8/2001 Sb.
5/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku
Odkazuje na
5/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2001 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 19:53)
0. 10.01.2001 Vyhlášené znění