Zákon č. 479/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-479
Částka 172/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 31.12.2001
Aktuální znění 31.12.2001

479

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 2 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, se slova ", jeho části nebo plod po potratu1)" nahrazují slovy "nebo jeho části". Zároveň se text poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Mění
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
Odkazuje na
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2001 Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 16:30)
0. 31.12.2001 Vyhlášené znění